11. Scientific papers in proceedings on national conferences

 

M.Dimitrijević, N.Konjević

UTICAJ OBLIKA LASERSKOG IMPULSA NA STEPEN INTERAKCIJE

LASERSKOG ZRAČENJA SA MATERIJOM

21. simpozij ETAN u pomorstvu, Zadar, (1979). Zbornik radova, 199-204.

 

M.S.Dimitrijević

STARK WIDTHS OF MULTIPLY IONIZED ATOMS OF ASTROPHYSICAL

INTEREST

Proc. of III nat. conf. of Yug, astronomers 1977, Publ. de l Observatoire Astronomique de

Belgrade No 26, (1979), 138-143.

 

I.Lakićević, J.Purić, M.Dimitrijević

SOME REGULARITES OF STARK WIDTHS OF ALKALI-METAL AND

SINGLY IONIZED EARTH ALKALI-METAL RESONANT SPECTRAL LINES

Proc. of III Nat.Conf. of Yug. astronomers 1977, Publ. de l Observatoire Astronomique de

Belgrade No 26. (1979), 144-149.

 

M.S.Dimitrijević, N.Konjević

UTICAJ OBLIKA SPEKTRALNE LINIJE NA INTERAKCIJU ZRAČENJA SA

PLAZMOM

22 ETAN u pomorstvu, Zadar (1980), Vol. 2, 365-370.

 

M.S.Dimitrijević, N.Konjević

UTICAJ PREDIMPULSA NA OŠTEĆENJE PROZRAČNE METE LASERSKIM

ZRAČENJEM

22 ETAN u pomorstvu, Zadar (1980), Vol. 2, 371-376.

 

M.S.Dimitrijević

STARK BROADENING OF SOME O III LINES

Publ. of Astronomical Observatory of Sarajevo, Vol 1, No 1 (IV

Nat.Conf.Yug.Astronomers, Sarajevo 1979), 215 (1980)

 

T.Sotirović, M.S.Dimitrijević

PROBLEM ANALIZE I SINTEZE TRAKASTIH VODOVA

23 ETAN u pomorstvu, Zadar (1981), 272-278.

 

M.S.Dimitrijević, N.Konjević

O PROCENI OPTIČKE PROZRAČNOSTI PLAZME KOJA NASTAJE PRILIKOM

OBRADE METALA SNAŽNIM LASERSKIM ZRAČENJEM

23 ETAN u pomorstvu, Zadar (1981), 323-329.

 

M.S.Dimitrijević, N.Konjević

UTICAJ OBLIKA LASERSKOG IMPULSA NA PROFIL PLAZME ISPRED

METALNIH META

23 ETAN u pomorstvu, Zadar (1981), 330-334.

 

B.Lončarević, S.Jovićević, M.S.Dimitrijević, N.Konjević

APSORPCIJA LASERSKOG ZRAČENJA NA METALNOJ METI U PRISUSTVU

PROBOJA ISPRED METE

23 ETAN u pomorstvu, Zadar (1981), 335-340.

 

S.Jovićević, B.Lončarević, V.Knežević, S.Manola, M.S.Dimitrijević, N.Konjević

SPEKTROSKOPSKO PROUČAVANJE LASERSKI PROIZVEDENE PLAZME

23 ETAN u pomorstvu, Zadar (1981), 348-353.

 

Milan S.Dimitrijević

ŠTARKOVO ŠIRENJE JONSKIH LINIJA U SUDARNOJ APROKSIMACIJI

II Jugoslovenski seminar o atomskoj fizici, Stubičke Toplice (1981), 1 str. bez broja.

 

S.Jovićević, M.S.Dimitrijević, N.Konjević

UTICAJ TALASNE DUŽINE LASERA NA APSORPCIJU ZRAČENJA NA METALU

U PRISUSTVU PLAZME

24 ETAN u pomorstvu, Zadar (1982), 374-382.

 

M.S.Dimitrijević, N.Konjević

ULOGA PREDIMPULSA KOD PRAGA ZA OŠTEĆENJE METALNE METE

LASERSKIM ZRAČENJEM

24 ETAN u pomorstvu, Zadar (1982), 367-373.

 

M.S.Dimitrijević

APSORPCIJA LASERSKOG ZRAČENJA NA METALIMA U PRISUSTVU PLAZME

ISPRED METE

25 ETAN u pomorstvu, Zadar (1983), 522-529.

 

M.S.Dimitrijević, A.A.Mihajlov

ISTRAŽIVANJE OBLIKA KALIJUMOVIH LINIJA U PRAŽNJENJIMA SREDNJEG I

VISOKOG PRITISKA

25 ETAN u pomorstvu, Zadar (1983), 530-536.

 

A.Mihajlov, M.Dimitrijević, D.Djordjević

KVAZIKLASIČNO I KLASIČNO ODREDJIVANJE PRESEKA ZA RASEJANJE

ČESTICA NA ODSEČENOM KULONOVOM POTENCIJALU

IV Jugoslovenski sastanak o fizici atomskih sudara Plitvice (1985), C2.

 

A.A.Mihajlov, M.S.Dimitrijević

UTICAJ JON-ATOMSKIH SUDARA NA APSORPCIJU ZRAČENJA U

ATMOSFERAMA ZVEZDA A TIPA

VIII Kongres MFAJ, Priština (1985), 344.

 

M.S.Dimitrijević, A.Tomić

RADOVAN DANIĆ - POPULARIZATOR ASTRONOMIJE: I ŠTAMPANI RADOVI

VII Nac.konf.jug.astr. Beograd 1984, Publ.Astr.društva Rudjer Bošković No 4, Beograd

(1985), 41-45.

 

A.Tomić, M.S.Dimitrijević

RADOVAN DANIĆ-POPULARIZATOR ASTRONOMIJE: II PREDAVANJA I

KURSEVI

VII Nac.konf.jug.astr. Beograd 1984, Publ.Astr.društva Rudjer Bošković No 4, Beograd

(1985), 47-49.

 

I.Vince, M.S.Dimitrijević

UTICAJ SUDARNIH PROCESA NA PROFILE LINIJA NATRIJUMA U SUNČEVIM I

ZVEZDANIM SPEKTRIMA

V Jug.skup iz fizike atomskih sudara, Kopaonik (1987), str. G1.

 

M.S.Dimitrijević

MEHANIZAM FORMIRANJA LINIJA NEUTRALNOG KISEONIKA U ZVEZDANIM

OMOTAČIMA

V Jug.skup iz fizike atomskih sudara, Kopaonik (1987), str. G2.

 

M.S.Dimitrijević, N.Feautrier, S.Sahal-Bréchot

ON NEUTRAL OXYGEN LINES FORMATION IN GAMMA CAS

II Workshop: Astrophysics in Yugoslavia, Beograd (1987), 39.

 

Y.Vitel, M.Skowronek, M.S.Dimitrijević, M.M.Popović

ELECTRON-IMPACT BROADENING ALONG HOMOLOGOUS SEQUENCES OF

NOBLE GASES

II Workshop: Astrophysics in Yugoslavia, Beograd (1987), 15-16.

 

I.Vince, M.S.Dimitrijević

ON THE C IV LINE PROFILES IN THE WHITE DWARFS

II Workshop: Astrophysics in Yugoslavia, Beograd (1987), 5-6.

 

T.Lanz, M.S.Dimitrijević, M.C.Artru

INFLUENCE OF STARK BROADENING ON EQUIVALENT WIDTHS OF Si II

VISIBLE LINES IN STELLAR ATMOSPHERES

II Workshop: Astrophysics in Yugoslavia, Beograd (1987), 33-34.

 

O.Atanacković-Vukmanović, M.S.Dimitrijević, E.Simonneau

KARAKTERISTIKE PRENOSA ZRAČENJA U PRAŽNJENJIMA VISOKOG

PRITISKA KOJA SE KORISTE U SVETLOSNIM IZVORIMA

29 ETAN u pomorstvu, Zadar (1987), 282-284.

 

M.S.Dimitrijević, G.Peach

AN INVESTIGATION OF VAN DER WAALS FORMULA WITHIN A

HOMOLOGOUS SEQUENCE

IX Nat.Conf.Yug.Astr., Sarajevo (1988), 7.

 

M.S.Dimitrijević

CRITICAL SELECTION OF LINE BROADENING DATA FOR ASTROPHYSICISTS

IX Nat.Conf.Astr.Yug., Sarajevo (1988), 8.

 

M.S.Dimitrijević, M.M.Popović

ŠTARKOVO ŠIRENJE DUŽ HOMOLOGNOG NIZA ALKALNIH METALA

VI Jug.Skup.iz Fizike Atomskih Sudara, Brioni (1989), 36.

 

V.Kršljanin, M.S.Dimitrijević

MODIFIED SEMIEMPIRICAL THEORY OF STARK BROADENING IN

ASTROPHYSICS: Ar II LINE SHIFTS IN SPECTRA OF B STARS

III Seminar Astrofizika u Jugoslaviji, Zagreb (1989), 11.

 

M.S.Dimitrijević, S.Sahal-Bréchot

SEMICLASSICAL CALCULATIONS OF ASTROPHYSICALLY IMPORTANT

STARK BROADENING PARAMETERS

III Seminar Astrofizika u Jugoslaviji, Zagreb (1989), 10.

 

M.S.Dimitrijević, A.Kubičela, J.Arsenijević, V.Kršljanin POSITION OF

ASTROPHYSICS AT THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY IN BELGRADE

III Seminar Astrofizika u Jugoslaviji, Zagreb (1989), 17.

 

I.Vince, A.Kubičela, M.S.Dimitrijević

JEDNA POLARIMETRIJSKA METODA MERENJA RELATIVNE ZAMUĆENOSTI

ZEMLJINE ATMOSFERE

II Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Vrnjačka Banja (1993), 47-48.

 

Milan S. Dimitrijević

NOVI ZAKON O FINANSIRANJU NAUČNO-TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I

NJEGOVE MOGUĆNOSTI

XXXVII Konferencija za ETAN, Detaljni program, Ulcinj (odložena pa održana u

Beogradu), (1993),8.

 

V.Kršljanin, M.S.Dimitrijević

STARK SHIFTS OF C IV LINES IN THE SPECTRUM OF PG 1159-035

X Nac.Konf.Astron. Jugoslavije, Beograd, Publ.Obs.Astron.Belgrade 44, (1993), 45-48.

 

Milan S. Dimitrijević

STARK BROADENING OF Hg II LINES IN STELLAR ATMOSPHERES

X Nac.Konf.Astron.Jugoslavije, Beograd, Publ.Obs.Astron.Belgrade 44, (1993), 49-52.

 

L.Č. Popović, M.S. Dimitrijević, I. Vince

SPECTRUM OF CP STARS: STARK WIDTH OF HEAVY ION LINES

X Nac.Konf.Astron.Jugoslavije, Beograd, Publ.Obs.Astron.Belgrade 44, (1993), 55-58.

 

M.S. Dimitrijević, S. Sahal-Bréchot

STARK BROADENING PARAMETERS FOR Be II SPECTRAL LINES

X Nac.Konf.Astron.Jugoslavije,Beograd, Publ.Obs.Astron.Belgrade 44, (1993), 59-63.

 

Milan S. Dimitrijević

STARK WIDTHS OF FOUR- AND FIVE-TIMES CHARGED ION LINES FOR

ASTROPHYSICISTS

X Nac.Konf.Astron.Jugoslavije, Beograd, Publ.Obs.Astron.Belgrade 44, (1993), 65-67.

 

M.S. Dimitrijević, S. Sahal-Bréchot

STARK BROADENING OF S VI LINES

X Nac.Konf.Astron.Jugoslavije, Beograd Publ.Obs.Astron.Belgrade 44, (1993), 69-71.

 

A.A. Mihajlov, M.S. Dimitrijević, Lj.M. Ignjatović

ION-ATOM RADIATIVE COLLISIONS AND THE OPACITY OF THE SOLAR

ATMOSPHERE

X Nac.Konf.Astron.Jugoslavije, Belgrade, Publ.Obs.Astron.Belgrade 44, (1993), 73-79.

 

Milan S.Dimitrijević, Blagota Žarković

TESLINO NAUČNO NASLEDJE

Savetovanje INOST 94, Zaštita industrijske svojine, transfer i nove tehnologije u srpskim

zemljama, Banja Luka (1994), 1-12.

 

B. Blagojević, M.V. Popović, N. Konjević, M.S. Dimitrijević

ON THE STARK BROADENING AND SHIFT OF TRIPLY IONIZED OXYGEN

LINES

Proc. of the first Yug. Conf. on Spectral Line Shapes, Publ.Obs. Astron. Belgrade 50,

(1995), 31-34.

 

M.S. Dimitrijević

STARK BROADENING OF IONIZED NICKEL LINES

Proc. of the first Yug. Conf. on Spectral Line Shapes, Publ.Obs. Astron. Belgrade 50,

(1995), 43-45.

 

M.S. Dimitrijević, S. Djeniže, A. Srećković, M. Platiša

STARK BROADENING OF S III AND S IV SPECTRAL LINES

Proc. of the first Yug. Conf. on Spectral Line Shapes, Publ.Obs. Astron. Belgrade 50,

(1995), 47-50.

 

M.S. Dimitrijević, S. Sahal‑Bréchot

STARK BROADENING OF P V LINES

Proc. of the first Yug. Conf. on Spectral Line Shapes, Publ.Obs. Astron. Belgrade 50,

(1995), 51-54.

 

M.S. Dimitrijević, N.K. Todorović

THE  ANALYSIS OF THE SIMPLIFIED FORMULA FOR THE STARK

BROADENING OF NEUTRAL ATOM LINES

Proc. of the first Yug. Conf. on Spectral Line Shapes, Publ.Obs. Astron. Belgrade 50,

(1995), 55-60.

 

L.Č. Popović, M.S. Dimitrijević

STARK BROADENING OF DOUBLE IONIZED ATOMS: As III AND Se III

Proc. of the first Yug. Conf. on Spectral Line Shapes, Publ.Obs. Astron. Belgrade 50,

(1995), 105-106.