12. Theses

 

Milan S.Dimitrijević

ANALIZA ŠTARKOVOG ŠIRENJA SPEKTRALNIH LINIJA ARGONA

Magistarski rad

Institut za fiziku, Beograd (1976), 1-98.

 

Milan S.Dimitrijević

UTICAJ POTENCIJALA DUGOG DOMETA NA ŠTARKOVO ŠIRENJE

SPEKTRALNIH LINIJA PLAZME

doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Institut za primenjenu fiziku

Beograd, (1978), 1-148.